آخرین تکست ها : 

چه زخمی جا مونده رو دل وامونده

تکست آهنگ بعد تو از محسن یگانه

تکست آهنگ بعد تو از محسن یگانه

تکست آهنگ بعد تو از محسن یگانه + دانلود