آخرین تکست ها : 

چاوشی تو این فکر بودم که با هر بهونه

تکست آهنگ دوست داشتم از محسن چاوشی

تکست آهنگ دوست داشتم از محسن چاوشی

تکست آهنگ دوست داشتم از محسن چاوشی + دانلود