آخرین تکست ها : 

هر کسی راهش سمت من افتاد شادمهر

تکست آهنگ قلب من از شادمهر عقیلی

تکست آهنگ قلب من از شادمهر عقیلی

تکست آهنگ قلب من از شادمهر عقیلی + دانلود