آخرین تکست ها : 

هایده بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته

تکست آهنگ بزن تار از هایده

هایده

تکست آهنگ بزن تار از هایده + دانلود