آخرین تکست ها : 

منصور همین جا می مونم  با دلواپسی

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور + دانلود