آخرین تکست ها : 

محسن یگانه تموم آدما رو بعد تو بخشیدم

تکست آهنگ بعد تو از محسن یگانه

تکست آهنگ بعد تو از محسن یگانه

تکست آهنگ بعد تو از محسن یگانه + دانلود