آخرین تکست ها : 

متن اهنگ  گفتی ستاره ها نمیرسن به ماه

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد + دانلود