آخرین تکست ها : 

متن اهنگ پدارم ازاد حرف داشتم

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد + دانلود