آخرین تکست ها : 

متن اهنگ عارف شرم تو چشمات بوسیدنی بود

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف + دانلود