آخرین تکست ها : 

متن اهنگ حتی بدیهات بخشیدنی بود

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف + دانلود