آخرین تکست ها : 

متن اهنگ حال خراب است گر حرام است

تکست آهنگ ساقیا از ساسی

تکست آهنگ ساقیا از ساسی

تکست آهنگ ساقیا از ساسی + دانلود