آخرین تکست ها : 

متن آهنگ مهدی حسینی مسود صادقلو تو همون نیمه گمشدمی

تکست آهنگ رفت از مسعود صادقلو و مهدی حسینی

تکست آهنگ رفت از مسعود صادقلو و مهدی حسینی

تکست آهنگ رفت از مسعود صادقلو و مهدی حسینی + دانلود