آخرین تکست ها : 

متن آهنگ دفعه دیگه که چشامو میبندم

تکست آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند

تکست آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند

تکست آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند + دانلود