آخرین تکست ها : 

متن آهنگ بانو جان، فرفری موی غزل ساز منی

تکست آهنگ بانو جان از امیر عباس گلاب

تکست آهنگ بانو جان از امیر عباس گلاب

تکست آهنگ بانو جان از امیر عباس گلاب + دانلود