آخرین تکست ها : 

شهره داره کم کم نفسم میگیره برگرد

تکست آهنگ برگرد از شهره

تکست آهنگ برگرد از شهره

تکست آهنگ برگرد از شهره + دانلود