آخرین تکست ها : 

شهاب تیام مستو گیجم منو از این وسط جمع کن

تکست آهنگ بی حاشیه از شهاب تیام

تکست آهنگ بی حاشیه از شهاب تیام

تکست آهنگ بی حاشیه از شهاب تیام + دانلود