آخرین تکست ها : 

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم هایده

تکست آهنگ شانه هایت از هایده

هایده

تکست آهنگ شانه هایت از هایده + دانلود