آخرین تکست ها : 

سوگند دفعه دیگه که چشامو میبندم نمی خوام ببینم خواب تورو

تکست آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند

تکست آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند

تکست آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند + دانلود