آخرین تکست ها : 

سحر تو رو دیدم دلم ذره ذره ذره

تکست آهنگ ای وای از سحر

تکست آهنگ ای وای از سحر

تکست آهنگ ای وای از سحر + دانلود