آخرین تکست ها : 

سحر آسمون نارنجیه ابرا شدن تیره

تکست آهنگ ای جان از سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر + دانلود