آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ گفتی که عاشقا نمیرسن به ما

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد + دانلود