آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ کی بهتر از ت. که بهترینی

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف + دانلود