آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ همه به جرم مستی سر دار ملامت

تکست آهنگ ساقی از هایده

هایده

تکست آهنگ ساقی از هایده + دانلود