آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ هایده باید مستا رو حد زد

تکست آهنگ ساقی از هایده

هایده

تکست آهنگ ساقی از هایده + دانلود