آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ نفسهای بی هدف یگانه

تکست آهنگ نفسهای بی هدف از محسن یگانه

تکست آهنگ نفسهای بی هدف از محسن یگانه + دانلود