آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ می خوام از اینجا برم یه جای دیگه

تکست آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند

تکست آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند

تکست آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند + دانلود