آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ منم شبیه تو یه قلب داشتم

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد + دانلود