آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ مستو گیجم منو از این وسط جمع کن

تکست آهنگ بی حاشیه از شهاب تیام

تکست آهنگ بی حاشیه از شهاب تیام

تکست آهنگ بی حاشیه از شهاب تیام + دانلود