آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ علیشمس و مهدی جهانی اروم اروم

تکست آهنگ آروم آروم از علیشمس و مهدی جهانی

تکست آهنگ آروم آروم از علیشمس و مهدی جهانی

تکست آهنگ آروم آروم از علیشمس و مهدی جهانی + دانلود