آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم

تکست آهنگ شانه هایت از هایده

هایده

تکست آهنگ شانه هایت از هایده + دانلود