آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ دنیام امیر فرجام

تکست آهنگ دنیام از امیر فرجام

تکست آهنگ دنیام از امیر فرجام

تکست آهنگ دنیام از امیر فرجام + دانلود