آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ دلشوره ها منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور + دانلود