آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ داره کم کم نفسم میگیره برگرد

تکست آهنگ برگرد از شهره

تکست آهنگ برگرد از شهره

تکست آهنگ برگرد از شهره + دانلود