آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ خدایا مرسی تهی

تکست آهنگ خدایا مرسی از تهی

تکست آهنگ خدایا مرسی از تهی

تکست آهنگ خدایا مرسی از تهی + دانلود