آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ تو اگر دست نجنبانی دلم پیر شود

تکست آهنگ بانو جان از امیر عباس گلاب

تکست آهنگ بانو جان از امیر عباس گلاب

تکست آهنگ بانو جان از امیر عباس گلاب + دانلود