آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ با هر کی  که مردونه راه اومدم منو با خودش برد  به روزای بد

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور + دانلود