آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ ای جان سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر + دانلود