آخرین تکست ها : 

تکست اهنگ آخر شب تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز

تکست آهنگ آخر شب از مسعود صادقلو و مهدی حسینی

تکست آهنگ آخر شب از مسعود صادقلو و مهدی حسینی

تکست آهنگ آخر شب از مسعود صادقلو و مهدی حسینی + دانلود