آخرین تکست ها : 

تکست آهنگ همین جا می مونم  با دلشوره هام

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور

تکست آهنگ دلشوره ها از منصور + دانلود