آخرین تکست ها : 

تکست آهنگ محسن یگانه نفس های بی هدف

تکست آهنگ نفسهای بی هدف از محسن یگانه

تکست آهنگ نفسهای بی هدف از محسن یگانه + دانلود