آخرین تکست ها : 

تکست آهنگ شکلاتی میشه این ژستای احساسی سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر + دانلود