آخرین تکست ها : 

تکست آهنگ سحر ای جان

تکست آهنگ ای جان از سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر

تکست آهنگ ای جان از سحر + دانلود