آخرین تکست ها : 

تکست آهنگ دنیام امیر فرجام

تکست آهنگ دنیام از امیر فرجام

تکست آهنگ دنیام از امیر فرجام

تکست آهنگ دنیام از امیر فرجام + دانلود