آخرین تکست ها : 

تکست آهنگ تو عاشق میشی رو شونه ی من

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف

تکست آهنگ کی بهتر از تو از عارف + دانلود