آخرین تکست ها : 

تکست آهنگ اومد بارون شدیم عاشق زدیم بیرون

تکست آهنگ آروم آروم از علیشمس و مهدی جهانی

تکست آهنگ آروم آروم از علیشمس و مهدی جهانی

تکست آهنگ آروم آروم از علیشمس و مهدی جهانی + دانلود