آخرین تکست ها : 

تهی خدایا مرسی

تکست آهنگ خدایا مرسی از تهی

تکست آهنگ خدایا مرسی از تهی

تکست آهنگ خدایا مرسی از تهی + دانلود