آخرین تکست ها : 

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته هایده

تکست آهنگ بزن تار از هایده

هایده

تکست آهنگ بزن تار از هایده + دانلود