آخرین تکست ها : 

ایندفرم خدایی کن عشقمون رنگِ جدایی رو نگیره

تکست آهنگ داره میره از رضا سرابی

تکست آهنگ داره میره از رضا سرابی

تکست آهنگ داره میره از رضا سرابی + دانلود