آخرین تکست ها : 

اهنگ هنوز هوای تو اینجا تو خونمه

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد

تکست آهنگ حرف داشتم از پدرام آزاد + دانلود