آخرین تکست ها : 

تکست قدیمی

تکست آهنگ نفسهای بی هدف از محسن یگانه

تکست آهنگ نفسهای بی هدف از محسن یگانه + دانلود

تکست آهنگ سوغاتی از هایده

هایده

تکست آهنگ سوغاتی از هایده + دانلود

تکست آهنگ باده فروش از هایده

هایده

تکست آهنگ باده فروش از هایده + دانلود

تکست آهنگ ساقی از هایده

هایده

تکست آهنگ ساقی از هایده + دانلود

تکست آهنگ شانه هایت از هایده

هایده

تکست آهنگ شانه هایت از هایده + دانلود

تکست آهنگ بزن تار از هایده

هایده

تکست آهنگ بزن تار از هایده + دانلود

تکست آهنگ مستی از اسفندیار

تکست آهنگ مستی از اسفندیار

تکست آهنگ مستی از اسفندیار + دانلود

تکست آهنگ بغض ترانه از رضا صادقی

تکست آهنگ بغض ترانه از رضا صادقی + دانلود

تکست آهنگ بابای بارون از رضا صادقی

تکست آهنگ بابای بارون از رضا صادقی + دانلود

تکست آهنگ آشنا از رضا صادقی

تکست آهنگ آشنا از رضا صادقی + دانلود